Accorddental
Accorddental  

Piezon

- Mini Piezon
- Mini Master
- Piezon Master Surgery

Air Flow

- Air Flow S1
- Air Flow Master
- Air Flow Handy
- Air Flow Prep K 1

Swiss Instrument

- Scaling and Periodontal Instrument
- Endodontic Instrument
- Instrument for conservative measures
- Instrument for cavity preparation
- Steribox
- CombiTorque

Click to detail
EMS
EMS
ผู้ริเริ่มพัฒนาและผลิตเครื่องอัลตร้าโซนิกในระบบเพียโซอีเลคทริก ตั้งแต่ปี คศ. 1981 ระบบเพียโซอีเลคทริกนี้ทำให้สามารถนำเครื่องอัลตร้าโซนิกไปใช้งานได้อย่างหลากหลายมากว่าการขูดหินปูนเพียงอย่างเดียว สามารถนำมาใช้ร่วมงานรักษา คลองรากฟัน และงานศัลยกรรมปลายรากปัจจุบัน อีเอ็มเอส มีศักยภาพในการผลิตเครื่องและอุปกรณ์ในระบบดังกล่าวมากที่สุดในโลก จากโรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตราฐาน CEO124, ISO-9001 และ ISO-46001
     
 
Copyright © 2013 - 2017 Accord Corporation co.,ltd. All Rights Reserved.