การเลือกใช้ยาชาใน compromised patient
ขอเชิญ อาจารย์ ทพ resident. PG นศ ทพ และผู้สนใจเข้ารับประทานอาหารกลางวันและฟังบรรยายเรื่อง " การเลือกใช้ยาชาใน compromised patient." ฟรีค่าใช้จ่าย...

พุธที่ 22/10/14 12-16 น ขอเชิญ อาจารย์ ทพ resident. PG นศ ทพ และผู้สนใจเข้ารับประทานอาหารกลางวันและฟังบรรยายเรื่อง การเลือกใช้ยาชาใน compromised patient. โดย prof. Malamed. จัดโดย สมาคมศัลย์, ภาควิชาศัลย์ มหิดล, accord ไม่เสียค่าใช้จ่าย แจ้งชื่อที่คุณตุ๊ก เลขาสมาคมศัลย์ จัดทีห้องประชุมสมพร ทันตะ มหิดล ถ้าเป็นไปได้จะขอเลื่อน MIC เดือน ตค นี้เป็น 22/10/14 ได้ไหม จะได้ให้ resident. Pg และอาจารย์เข้าร่วมฟัง เพราะโอกาสที่วิทยากรระดับโลกจะมาพูดที่เมืองไทยมีไม่มากนัก รับจำนวนจำกัด ประมาณ200 ท่าน


Page 1 Page 2 Page 3