Accorddental
 
 
เกี่ยวกับบริษัทฯ
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เติบโตจากบริษัททันตกรรมเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทันตกรรมที่มีคุณภาพดีที่สุด และทันต่อวิวัฒนาการของโลกเพื่อทันตแพทย์ไทยจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและให้ประโยชน์สูงสุดไว้บริการ แก่คนไข้ในขณะเดียวกัน แอคคอร์ดฯ ได้พยายามปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น และเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่องค์กรทันตกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแคตตาล็อกของแอคคอร์ดฯเอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและขั้นตอนการใช้สินค้าอย่างถูกต้องเพื่อประสานความร่วมมือกับทันตแพทย์ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการรักษาทางทันตกรรมต่อไป ทำให้ทีมงานของแอคคอร์ดฯได้รับความไว้วางใจจากทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา
บริษัทชั้นนำต้องนำเสนอเฉพาะบริการและผลิตภัณท์
เวลา 35 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เราได้ตระหนักว่าชื่อเสี่ยงของบริษัทแอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในทุกวันนี้ได้มาจากการยึดมั่นในปรัชญาที่จะให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณท์คุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้น เพื่อให้ทันตแพทย์ที่เป็นลูกค้าของเราได้ใช้ผลิตภัณท์และรับบริการจากบริษัทฯด้วยความมั่นใจ ซึ่งปรัชญาการทำธุรกิจนี้จะเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นและปฎิบัติตลอดไป
ประวัติความเป็นมา
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2519 โดยคุณศักดิ์ชัยและคุณสุขาดา ชาญเศรษฐิกุลเริ่มจากพนักงานเพียง 5 คน แต่ด้วยความกล้าในการนำเสนอสินค้าคุณภาพสูงและแบรนด์สินค้าใหม่ๆ จากต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีบริษัทใดนำเข้ามาก่อน ตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการทันตกรรมด้วยการนำเสนอวิทยาการและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณท์ โดยจัดกิจกรรมวิชาการสนับสนุน ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตจนเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณท์ทันตกรรมที่ได้รับความไว้วางใจจากทันตแพทย์ นอกจากยาชา อมัลกัม เรชินคอมโพสิต บอนดิ้ง และเครื่องมือทันตกรรมหลากหลาย ที่บริษัทเป็นผู้นำเข้าแล้ว บริษัทฯยังเป็นผู้ริเริ่มและสร้างตลาดผลิตภัณท์ ทันตกรรมเฉพาะทางเช่น ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม และวัสดุที่ทันสมัยอื่นๆ จวบจนปัจุบันบริษัทฯ มีสินค้าที่เข้มแข็งครอบคลุมงานทันตกรมต่างๆ ทั้ง 8 สาขา คือ เอ็นโดดอนต์ ทันตกรมจัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันต์วิทยา ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมประดิษฐ์และแลปทันตกรรม ทันตกรรมรากเทียม และศัลยศาสตร์ช่องปาก
 
การทำงานเป็นทีม
ความสำเร็จของบริษัท แอคคอร์ดฯ ในทุกวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทจากบุคลากรที่ซื่อสัตย์และเปี่ยมด้วยคุณภาพของเราทุกคน ซึ่งล้วนแต่มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ผ่านวิกฤติการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่ามาด้วยดี บุคลากรระดับบริหารที่กระตือรือล้น ถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ มีส่วนอย่างมากในการนำและผลักดันบริษัทฯ ให้ผ่านความยากลำบากและสถานการณ์ที่เลวร้ายนับครั้งไม่ถ้วนไปสู่ความสำเร็จเสมอมา กลุ่มผู้แทนฝ่ายขายมืออาชีพองเราคือแนวหน้าที่นำผลิตภัณท์นับพันของบริษัทฯ ฝ่าปราการอันแข็งแกร่งของคู่แข่งไปสู่ความเป็นผู้นำในตลาด กลุ่มพนักงานออฟฟิศของเราคือหน่วยสนับสนุนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความอดทนทุ่มเท ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน
บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
แอคคอร์ดฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการ แม้ปัจจุบันเราจะมีเจ้าหน้าที่กว่าร้อยคนเพื่อดูแลและรับผิดชอบงานด้านต่างๆ แต่กระนั้นก็ยังอาจให้การบริการครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากผลิตภัณท์ของบริษัทที่มีอยู่มากมาย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ทุ่มเทและพยายามจัดทำเวปไซด์ให้สมบูณ์ที่สุดเพื่อเป็๋นการให้บริการทันตแพทย์อีกทางหนึ่งควบคู่กับทีมงานขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
     
 
Copyright © 2013 - 2017 Accord Corporation co.,ltd. All Rights Reserved.