วันนี้วันดี 19/9/59 คุณศักดิ์ชัยและคุณสุชาดา ชาญเศรษฐิกุล ได้เดินทางไปร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และเพื่อใช้ในกิจการหน่วยรักษาโรคต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท ที่ศาลาทินทัต โรงพยาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอบคุณ รศ.นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ ที่มารับมอบเงินบริจาคครั้งนี้Page 1